GELOOFSVERDIEPING DOOR VERVOLGING // JURJEN TEN BRINKE

Als je ‘dicht bij Christus wil leven’, zul je je automatisch nauwer verbonden voelen met het verhaal van de lijdende kerk. In dit leesplan wil Jurjen ten Brinke je niet alleen laten ontdekken hoe het geloof van verdrukte christenen elders is, maar je ook aanmoedigen naar geloofsverdieping in je eigen leven.